Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

pimieto
5089 6f68 420
Poznań miastem słoikowych drinków z bitą śmietaną.
pimieto
4965 157a 420
Przejdziemy się po moście? Dosłownie?
pimieto
4852 dad2 420
"Cześć" Oto ulgowy bilet dzięki któremu możesz się poruszać po pięknym Poznaniu do jutra do 9:15" Poznawanie nowych miast ma właśnie takie zalety. :)
Reposted byDonRincewind DonRincewind

May 30 2015

pimieto
Prawdopodobnie mógłbym ją zjeść.
Reposted fromf3000 f3000 viaskinnier skinnier
pimieto
6160 5cf0 420
pimieto
Nie przyzwyczajaj się do mnie, nie zapamiętuj mojej twarzy, nie pamiętaj ile łyżeczek cukru wsypuje do herbaty, zapomnij jak się ruszam, jak ubieram, jak pachnę. Nie przyzwyczajaj się do mnie - ja mam w zwyczaju uciekać.
— K. Harrison
Reposted fromtomowa tomowa viaskull-sutures skull-sutures
pimieto
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viaskull-sutures skull-sutures
pimieto
7669 107d 420
Reposted fromflaus flaus viaskull-sutures skull-sutures
pimieto
Lubię pływać pod prąd, a nawet przegrywać z prądem, to przynajmniej wyrabia mięśnie. Wymyśliłem sobie taką praktyczną, prywatną, moralną dyrektywę, jeżeli masz do wyboru dwie drogi, wybieraj zawsze drogę trudniejszą dla ciebie.
— Zbigniew Herbert
Reposted fromzulka zulka viaskull-sutures skull-sutures
pimieto
pimieto
7213 a17a 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaskull-sutures skull-sutures
pimieto
7289 df66 420
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson vol.2
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaskull-sutures skull-sutures
pimieto
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viaskull-sutures skull-sutures
pimieto
1822 56f4 420
Reposted fromNeutrum Neutrum viaskull-sutures skull-sutures
pimieto
pimieto
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
pimieto
0249 d39a 420
sensus
Reposted frominveni inveni viaskull-sutures skull-sutures
pimieto
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viaskull-sutures skull-sutures
pimieto
To dziwne. Klikam w te obrazki podświadomie,jakbym to wszystko już gdzieś widziała. Wybór stanowi moja intuicja. Przeglądając swoją zupę,poznaję siebie. A to przecież tylko obrazki domów,podróży,kilku wersów. Ale ja czuję to. Cieszę się,gdy to widzę. Nic bardziej nie porusza mojej wyobraźni.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl